Pěstovací taháčky

Tápete, jakou zeleninu k sobě vysadit do záhonu nebo jak plodiny na záhonech střídat ?

Pomohou vám pěstovací taháčky, které jsem si vytvořila pro svou záhonovou organizaci. Je příjemné, když začíná jaro, počasí nám dovolí první práce na zahradách a věnujeme čas předpěstování sazeniček, mít už rozvržené jakou zeleninu chci letos pěstovat a kam jí zasadím. Bez zmatků, pocitu nestíhání a s radostí.

Co všechno v pěstovacích taháčkách najdete?

V orientaci, jakou nejčastější zeleninu můžete pěstovat, vám pomůže roztřídění zeleniny do jednotlivých kategorií, které vám pak usnadní orientaci v kombinování smíšené sadby.

Pro zdravé rostlinky a bohatou úrodu je vhodné znát nároky jednotlivých plodin na výživu. Jak jim vytvořit vhodné výživné prostředí bez potřeby používat chemické hnojivo či postřiky.

Většina druhů zeleniny jsou mezi sebou vzájemně tolerantní. Najdou se však druhy, většinou ze své vlastní kategorie, které se vedle sebe na záhonu nesnesou. Nebo naopak plodiny, které se mají rády a navzájem si pomáhají například s odpuzováním škůdců.

Abyste zamezily množení škůdců a neefektivnímu vyčerpávání půdy, je potřeba výsadbu na záhonech střídat. Každé skupiny plodin mají trochu jiné nároky na živiny a střídáním plodin nedochází k vyčerpávání stále stejných živin.

Chci si stáhnout všechny taháčky najednou....