VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

〈vyplňte tento formulář a zašlete na uvedenou emailovou adresu, v případě, že chcete odstoupit od smlouvy〉

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:   ……………

IČ:            ……………

Adresa:     ……………

telefon:     ……………

Adresa pro doručování elektronické pošty: ……………

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte